VZW Fonds Achilles gaat vol voor de Jeugdboekenmaand.

Fonds Achilles steunt, in ons werkingsgebied, scholen die aan hun leerlingen het lezen onder de aandacht brengen.
Daarom schenken we aan 10 lagere scholen scholen een aankoop- / waardebon van €500.
Wat moeten de scholen hiervoor doen? Welnu: Laat aan vzw Fonds Achilles weten wat de plannen zijn voor de komende voor de poëzieweek en de jeugdboekenmaand. Staan er leuke, avontuurlijke, inspirerende activiteiten gepland?
Laat het ons voor 9 februari weten en de 10 meest overtuigende projecten en activiteiten worden beloond met de aankoop- /waardebon van €500.

De winnaars worden op 25 februari 2024 tijdens ons aperitiefconcert bekend gemaakt.

Praktisch: stuur ten laatste op vrijdag 9 februari 2024 een mail naar info@fondsachilles.be met de motivatie, en wij houden jullie op de hoogte.Sommige leerlingen en hun ouders hebben het financieel minder goed. Het is niet altijd makkelijk voor deze leerlingen om hiervoor hulp te vragen. Hierdoor ontstaat de kans op uitsluiting

Omdat we sterk geloven in gelijke kansen voor alle leerlingen, werd door een aantal leerkrachten en vrijwilligers uit de Gentse onderwijsregio VZW FONDS ACHILLES opgericht. Het doel van deze VZW is op zeer discrete wijze steun te bieden aan minder begoede leerlingen van het onderwijs van Gent en omstreken.

Via de schooldirectie, vertrouwensleerkrachten en het CLB (Centrum leerlingenbegeleiding) willen we informatie verzamelen over de eventueel moeilijke financiële omstandigheden van leerlingen. Op deze manier kunnen wij betrouwbare gegevens verzamelen om zo deze leerlingen te steunen.

Concreet betekent dit dat we financieel tussenkomen in de betaling van de schoolfactuur van ouders die (tijdelijk) door het noodlot zijn getroffen en die op korte en middellange termijn niet in staat zijn de schoolfactuur of schoolactiviteiten te betalen.

Het gaat dus over geldelijke steun, waarbij het bedrag binnen de mogelijkheden van de VZW zal beperkt blijven en ook niet systematisch, noch automatisch zal worden toegekend.

Onze VZW zal zijn middelen werven via diverse kanalen. Sinds onze oprichting hebben verschillende succesvolle benefiets georganiseerd, tentoonstellingen en een culturele activiteit.

Onze vereniging verbindt er zich toe een open boekhouding te hanteren en een jaarlijks rapport ter info aan alle betrokken “sponsors” aan te bieden.