Aanvragen

Fonds Achilles vzw., biedt steun aan minder begoede leerlingen van het pluralistisch onderwijs van Gent en omstreken.

Aanvraag voor het bekomen van financiële steun


U wenst een aanvraag in te dienen om voor een leerling te genieten van tegemoetkoming van kosten door het Fonds Achilles vzw. Fonds Achilles vzw zal een tegemoetkoming bieden voor gemaakte kosten rekening houdend met de financiële draagkracht van de vzw.

Fonds Achilles stelt zich tot doel kosten terug te betalen die het leerproces van de kinderen zouden kunnen bemoeilijken.


Gegevens van de aanvrager

Naam School
Adres + Plaats
Naam Directie
E-mailadres Directie
Telefoonnummer Directie
Rekeningnummer + naam
Waarop de tegemoetkoming kan worden betaald
Contactpersoon (naam + e-mailadres)
bij wie desgevallend bijkomende informatie kan worden bekomen

Gegevens van de leerlingen(n)

Naam
Klas/richting
Te vergoeden kosten
(omschrijving en bedrag)

Motivatie
Schets kort het probleem en hoe de niet-betaalde kost het leerproces verhindert?

Reeds geleverde inspanningen voor het dekken van deze kosten

Welke initiatieven heeft de school reeds genomen om deze kosten vergoed te krijgen? (Steunfonds of vriendenkring, activiteiten om fondsen te werven, …)

Datum