VoorbeeldenBinnen het Fonds Achilles worden alle aanvragen grondig besproken en wordt er op toegezien dat de vraag beantwoordt aan onze doelstellingen.
Een greep uit voorbije tussenkomsten:


 •  een kind heeft dringend een nieuwe bril nodig. Ouders stellen het uit wegens te duur. School vraagt onze tussenkomst.
 •  leerlingen moeten basissportkledij hebben om aan de lessen LO te kunnen deelnemen. Voor sommige leerlingen en ouders is dit te veel gevraagd, de leerling moet het doen met een oude t-shirt en afgedragen sportschoenen.
  School vraagt of wij iets kunnen doen.
 •  leerlingen moeten zelf stagekledij, die aan bepaalde voorwaarden voldoet aankopen. Zij kunnen dat aan verminderde prijs maar voor sommige meerderjarige leerlingen of gezinnen is dit een te grote meerkost.
 •  deelnemen aan de GWP is in sommige richtingen een must want gelinkt aan de eindproef. Niettegenstaande sponsoractiviteiten haken sommige leerlingen af. School of clb vraagt zeer gericht onze steun.
 •  nog voor dit het nieuws haalde kregen wij meldingen over leerlingen die bij vrieskou met lichte kledij naar school kwamen. Bij een huisbezoek werd geconstateerd dat het gezin in armoede leeft.
  School vraagt tussenkomst voor een winterjas en schoenen (zullen dit prijsbewust aankopen).
 •  alhoewel de schoolfactuur laag wordt gehouden slagen sommige gezinnen er niet in die integraal te betalen, ook niet met een afbetalingsplan. Er wordt tussenkomst gevraagd voor een leerling die in november nog niet alle boeken heeft en waarvoor de leerkracht geen begrip toont.
 •  een anderstalige nieuwkomer werkt zeer hard en goed. Zou snel kunnen overgaan naar het reguliere onderwijs maar zou dan extra Nederlands moeten kunnen volgen. Gezin snapt bedoeling niet, school vraagt onze tussenkomst.
 •  leerlingen die de opleiding integrale veiligheid volgen moeten verplicht bepaalde attesten halen, vb. zwemmen. Het gebeurt dat iemand daarvoor nog zwemles moet volgen en dat is betalend.
  De school meldt na onderzoek dat een leerling dat niet kan betalen.
 •  scholen willen investeren in mobiliteit en daarbij komt het fietsen in de kijker. Kinderen van buitenlandse origine kunnen vaak niet fietsen. Om ze dat te leren wil de school 1 of 2 fietsen aankopen maar ziet geen mogelijkheid binnen hun schoolbudget.
  De vzw wil tweedehands fietsen sponsoren.
 •  een vluchteling volgt les in een klas voor anderstaligen. Het gezin toont zich op alle vlakken bereid te integreren. Buurtkinderen willen de jongen graag mee naar de jeugdbeweging nemen maar dat ziet vader niet zitten omdat het betalend is en hij dat niet kan. De vzw betaalt het inschrijvingsgeld voor de jeugdbeweging en geeft aan ook kledij te willen sponsoren.


En zo zijn er nog voorbeelden uit het verleden en zullen er nog volgen in de toekomst...
De vrijwilligers van de vzw Fonds Achilles willen zich blijven inzetten om leerlingen die kansen te geven waar ze recht op hebben.